Warning: The magic method Portfolio_Gallery::__wakeup() must have public visibility in /home/grondecki/domains/easydoor.pl/public_html/wp-content/plugins/portfolio-gallery/portfolio-gallery.php on line 73
Program "Czyste Powietrze" - EasyDoor Rzeszów | Bramy garażowe | Okna | Rolety | Drzwi | Napędy do bram

Program “Czyste Powietrze”

Program "Czyste Powietrze"

Jednym ze sposobów na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, powstających podczas spalania w kotłach grzewczych w domach jednorodzinnych, jest ograniczenie wytracania energii cieplnej przez budynek. Można to osiągnąć m.in. przez wymianę stolarki otworowej. Ekologiczne okna skutecznie ograniczają ilość mostków cieplnych, zatrzymując ciepło w środku. Teraz taka inwestycja jest bardziej osiągalna dzięki rządowemu programowi Czyste Powietrze. Co to za projekt? Jak z niego skorzystać? Kto ma prawo do dofinansowania? Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej – przeczytaj artykuł.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Czyste Powietrze to ogólnopolski, rządowy program, zapewniający dopłaty do termomodernizacji domów jednorodzinnych. Ich właściciele, decydując się np. na wymianę starych kotłów grzewczych i docieplenie budynków, mogą składać wnioski o dodatkowe finansowanie. Przez lepszą izolację, uzyskaną dzięki m.in. wymianie okien i drzwi (w tym także tarasowych) i szereg innych czynności, budynki stają się bardziej pasywne, co ogranicza ucieczkę energii cieplnej na zewnątrz, a tym samym – ogranicza spalanie paliw.

Podstawowym celem tego programu jest zapewnienie lepszej jakości powietrza przez zmniejszenie ilości wytwarzanego smogu. Ponadto zakłada również, ze w ten sposób uda się ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Warto wiedzieć, że fundusze z Czystego Powietrza mogą być przeznaczone na modernizację obiektów jednorodzinnych – wolnostojących, „bliźniaków”, szeregowców lub grupowych, które są już oddane do użytku.

Na co można uzyskać finansowanie?

W ramach omawianego programu osoba uprawniona ma do wyboru jedną z trzech opcji:

  1. Demontaż starego kotła na paliwo stałe, zakup i montaż pompy ciepła (powietrze-woda lub gruntowej) do ogrzewania (również z CWU); dodatkowo inwestor może m.in. wykonać mikroinstalacje fotowoltaiczne, modernizację systemu wentylacji (na mechaniczną z odzyskiem ciepła) oraz wymienić elementy stolarki otworowej.
  2. Usunięcie nieefektywnego pieca na paliwo stałe, zakup i instalacja innego źródła ogrzewania (w tym CWU) niż określone w opcji 1. lub kotłowni gazowej; także i w tym przypadku właściciel nieruchomości ma prawo do dofinansowania zakupu fotowoltaiki, wentylacji z rekuperacją i wymiany elementów stolarki okiennej.
  3. Zakup i montaż nowego systemu wentylacji mechanicznej z rekuperatorem i wymiana okien, drzwi oraz bram garażowych.

Kto może starać się o finansowanie wymiany okien?

Beneficjentem Czystego Powietrza mogą być tylko osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali z własnymi księgami wieczystymi. Oprócz tego istotne jest kryterium dochodowe. Z programu można skorzystać w sytuacji, jeśli dochód roczny nie przekracza kwoty 100 tys. złotych. Istnieje opcja złożenia wniosku o podwyższone świadczenie, jednak w takiej sytuacji dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa nie powinien przekraczać 1563,60 zł w gospodarstwach wieloosobowych, a w jednoosobowych – 2189,04 zł.

Jak duże wsparcie z programu Czyste Powietrze można uzyskać?

Suma dofinansowania zależy m.in. od tego, jaką opcję wybierze beneficjent. Dla osób o dochodach nieprzekraczających 100 tys. złotych rocznie to nawet 30 tys., jeśli zdecydują się na wymianę nieefektywnego kotła na jeden z określonych rodzajów pompy ciepła oraz założenie fotowoltaiki i wstawienie nowych elementów stolarki otworowej (czyli pierwsza opisana wyżej opcja). W przypadku drugiej – potencjalny beneficjent może liczyć na 25 tys. złotych wsparcia. Jeśli stawia wyłącznie na polepszenie termoizolacji, w tym na inwestycję np. w okna aluminiowe czy PCV – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. złotych.

Inaczej to wygląda w przypadku osób nieprzekraczających przeciętnych miesięcznych progów dochodowych. Wówczas maksymalna kwota na wymianę źródła ciepła to nawet 32 tys. złotych. Jeśli natomiast dodatkowo planowana jest inwestycja w mikroinstalację fotowoltaiczną, całkowite wsparcie może wynosić 37 tysięcy złotych. Z kolei na termomodernizację bez wymiany pieca górny limit dofinansowania wynosi 15 tysięcy złotych.

Warto pamiętać o jeszcze jednym – oprócz przewidzianych powyżej sum wsparcia w ramach Czystego Powietrza, jego beneficjenci mogą skorzystać także z ulgi podatkowej do maksymalnej sumy 56 tysięcy złotych. Przy rozliczeniu należy tylko podać koszty poniesione w związku z termomodernizacją budynku.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Instytucją obsługującą interesantów w ramach programu jest właściwy dla województwa Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To właśnie tam należy składać wszelkie formularze i dokumenty. Druki, które potrzebne są do złożenia wniosku, dostępne są m.in. na Portalu Beneficjenta w serwisie internetowym WFOŚiGW lub na witrynie gov.pl. Jeśli zdecydujesz się na pierwszą opcję – musisz przygotować wydrukowany, wypełniony wniosek, a następnie dostarczyć go wraz z wymaganymi dokumentami do placówki WFOŚiGW.

Jeśli robisz to przez gov.pl – konieczny będzie podpis elektroniczny lub tzw. podpis zaufany, poświadczający Twoją tożsamość. Następnie wniosek trzeba skierować do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (na skrzynkę ePUAP) wraz ze skanami wymaganych dokumentów (kopie te muszą być podpisane!).

Do wniosku należy załączyć m.in. dokument poświadczający osiągnięty dochód. Ponadto, w zależności od wybranej opcji, potrzebne będą:

  • audyt energetyczny domu,
  • dokument potwierdzający prawo własności budynku,
  • zgoda na przetwarzanie danych,
  • informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób innych niż sam wnioskodawca.